Jak wykorzystać outsourcing w e-biznesie?

Jak wykorzystać outsourcing w e-biznesie? Outsourcing jest skrótem od angielskich słów outside-resourcing-using, co oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Podstawowym celem outsourcingu jest delegowanie zadań, projektów czy procesów do firmy zewnętrznej, najczęściej wyspecjalizowanej w konkretnym zagadnieniu. Firmy kooperujące budują trwałe relacje i działają na zasadzie partnerstwa. Przedsiębiorcy prowadzący e-biznes często zmuszeni są do zastosowania outsourcingu w praktyce, aby pozostań konkurencyjnym w stosunku do sytuacji rynkowej oraz skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów.

Historia outsourcingu

W swoich początkach outsourcing był strategią działania firm produkcyjnych, zwłaszcza z branży samochodowej. Wiele rutynowych zadań było przekazywanych firmom zewnętrznym, co pozwalało zredukować koszty, poprawić jakość pracy lub ułatwić specjalizację w konkretnych dziedzinie. Zjawisko outsourcingu pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, w latach 70. XX wieku i koncentrowało się tylko wokół technicznych zagadnień. W tym czasie uświadomiono sobie, że żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie realizować wszystkich działań idealnie, dlatego warto skupić się na aspektach powiązanych ze specjalizacją firmy, a pozostałe prace zlecić firmie zewnętrznej. Współcześnie outsourcing jest szeroko stosowany i nie zawęża się tylko do działań technicznych.

Co umożliwia outsourcing?

 • Zredukowanie kosztów operacyjnych
 • Wyspecjalizowanie firmy w konkretnej dziedzinie
 • Poprawienie jakości świadczonych usług
 • Podział ryzyka na kilka firm
 • Znalezienie sposobu na wykonywanie zadań na wysokim poziomie, które nie dotyczą specjalizacji przedsiębiorstwa
 • Wyeliminowanie kosztów, które musiałyby zostać poniesione, w przypadku zrealizowania przez firmę działań poza jej profilu biznesowego.

Jakie możliwości stwarza outsourcing IT?

Outsourcing IT otwiera drzwi do skorzystania z nowych technologii bez nakładów finansowych na zakup drogiego sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Rezygnacja z angażujących czas i pieniądze procesów wdrażania nowych technologii – zadania zostaną wykonane przez wysokiej klasy specjalistów IT z firmy zewnętrznej. Outsourcing IT najczęściej dotyczy przetwarzania danych, rozwoju aplikacji dedykowanych, wynajmu programistów lub serwisowania sprzętu komputerowego.
Outsourcing IT a zagrożenia z nim związane

 • Uzależnienie się od konkretnego dostawcy
 • Możliwość braku porozumienia pomiędzy klientem a dostawcą usługi
 • Konflikty np. finansowe pomiędzy firmami partnerskimi
 • Ryzyko zatrudnienia nieprofesjonalnego dostawcy
 • Brak oczekiwanej redukcji kosztów
 • Utrata kontroli nad zleconymi działaniami.

Outsourcing w segmencie e-commerce

Wzrost znaczenia Internetu powoduje, że coraz więcej firm chce zaistnieć w sieci. Statystyki pokazują, że klienci pokochali zakupy online – ponad połowa robi zakupy w Internecie. Z tego względu nawet podmioty, które prowadziły dotychczas jedynie tradycyjne punkty handlowe decydują się na założenie własnego sklepu internetowego, między innymi: drogerie (np. Rossmann), sklepy odzieżowe (np. Reserved), a nawet spożywcze (np. Tesco). Sektor e-commerce wciąż rośnie, osiągając niesamowite wyniki – wzrost o 20% rocznie! Warto zaznaczyć, że stworzenie i prowadzenie sklepu internetowego to bardzo złożony proces. Dzięki temu outsourcing IT przeżywa obecnie swoją ekspansję. Firmy nie tylko decydują się na stworzenie swoich wirtualnych wizytówek – stron www, ale przede wszystkim wybierają kompleksowy outsourcing działań związanych z e-commerce. W 2001 roku nawet Hewlett-Packard wraz z Super Media stworzyły wspólny projekt, który polegał na wdrażaniu systemów e-commerce w modelu outsourcingowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Jakie elementy składają się na działania związane z wprowadzaniem kanału e-sprzedaży?

Na samym początku powinniśmy skupić się na wybraniu optymalnego rozwiązania (właściwego dla specyfiki naszej branży oraz skali działań) oraz uruchomieniu platformy e-commerce. Następnie należy zająć się przygotowaniem dobrych sprzedażowo opisów naszych produktów oraz zdjęć. Warto dodać też system rekomendacji, który ułatwi wybór klientom oraz umożliwi ocenę naszych produktów. Ostatnim elementem jest dołączenie dodatkowych aplikacji, bardzo częstych mobilnych m-commerce. Po przygotowaniu naszej platformy handlowej należy zadbać o potencjalnych klientów. Na potrzeby tego zadania najlepiej odpowiada marketing internetowy, czyli promowanie strony w wyszukiwarkach, na innych stronach internetowych czy przygotowywanie newsletterów dla klientów. Pamiętajmy, że warto śledzić opinie i zachowania klientów, a także systematycznie optymalizować platformę e-commerce.

One Stop E-commerce – efekt synergii

Aby nasza platforma zyskała przewagę konkurencyjną, a co się z tym wiąże – rentowność, powinna oferować produkty i usługi najwyższej jakości, a dodatkowo w pełni panować nad procesami operacyjnymi. Nasza platforma musi być zintegrowana między innymi z: logistyką, księgowością czy biurem obsługi klienta. Dlatego priorytetowe jest powierzenie jednemu partnerowi przeprowadzenie prac informatycznych oraz obsługi operacji logistycznych czy finansowych. Zaletą posiadania jednego partnera, który sam kompleksowo obsługuje procesy jest koordynacja działań, komunikacja pomiędzy podmiotami i zapewnienie pełnej integracji. Dzięki temu możemy uzyskać efekt synergii, w tym przypadku zwielokrotnione profity. Gdyby firma zdecydowała się na outsourcing każdej składowej, właściwie skoordynowana współpraca pomiędzy partnerami mogłaby być zadaniem karkołomnym.

Jak wybrać dostawcę usług informatycznych?

Każda firma biorąca pod uwagę wybór rozwiązań outsourcingowych, powinna dokładnie poznać zasady jego działania oraz wady i zalety outsourcingu. Jedną z najważniejszych kwestii jest wybór partnera zewnętrznego – w tym przypadku nie należy się kierować tylko aspektami finansowymi, lecz przede wszystkim jego reputacją. Wszystkie decyzje należy przemyśleć, nie śpieszyć się z podpisaniem umowy ani wyborem firmy zewnętrznej.