E-diagnostyka WRÓĆ DO PORTFOLIO

E-diagnostyka

SYSTEM ZARZĄDZANIA DIAGNOSTYKĄ MEDYCZNĄ

E-diagnostyka – aplikacja internetowa dla diagnostyki medycznej. platforma do zarządzania placówką świadczącą usługi medyczne przez indywidualne i grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych.  Stanowi kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę takiej placówki, a w szczególności prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej pacjenta oraz organizację i kontrolę procesów diagnostycznych.

Trzonem systemu E-diagnostyka jest moduł do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ułatwia on realizację i kontrolę procedur medycznych, archiwizoanie danych dotyczących diagnoz i leczenia, prowadzenia rozliczeń między właścicielem placówki a jego klientami, płatnikami, partnerami oraz NFZ. Zintegrowana z placówką Elektroniczna Karta Pacjenta umożliwiająca rejestrację wszelkich zdarzeń medycznych jakie mogą dotyczyć Pacjenta (m.in. wyniki badań, wizyty).

E-diagnostyka umożliwia elektroniczny obieg danych (EDI) w standardzie HL7, z wykorzystaniem technologii XML (do przesyłania elektronicznych dokumentów medycznych) oraz podpis elektroniczny potwierdzający autentyczność przesyłanych dokumentów medycznych.

USŁUGI

Zakres usług ITligent wykorzystanych
przy realizacji i utrzymaniu projektu

Usługi analityczno
-konsultingowe

Dokumentacja
wdrożeniowa

Projektowanie
AI/UX

Projekty
graficzne

Wdrożenie
i integracja

Usługi
hostingowe

Obsługa
rozwojowa

TECHNOLOGIE

Zakres technologii ITligent wykorzystanych
przy realizacji i utrzymaniu projektu

Framework
Symfony 2 PHP

Wdrożenie
EDI/EDI fact

Integracja
z systemem ERP

Integracja
z systemami informatycznymi

Integracja
z systemem CRM

WRÓĆ DO PORTFOLIO