Link2Sport WRÓĆ DO PORTFOLIO

Link2Sport

PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY DLA SPORTOWCÓW

Link2Sport to nowoczesny serwis społecznościowy, którego zadaniem jest łączyć ludzi uprawiających sport amatorsko, półprofesjonalnie lub zawodowo z organizacjami społecznymi  i podmiotami komercyjnymi działającymi na szeroko rozumianym polu sportu i rekreacji. Link2Sport jest platformą komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy nimi. 

Zaprojektowane i wdrożone narzędzia portalu umożliwiają tworzenie profili sportowców, organizacji sportowych, klubów, trenerów, doradców i różnego typu specjalistów powiązanych ze sportem, dzięki czemu poprzez dedykowane narzędzia komunikacji możliwa jest wymiana pomiędzy nimi doświadczeń i wiedzy. Portal internetowy Link2Sport zawiera także szereg rozwiązań umożliwiających sportowcom udostępnianie między sobą informacji na temat ich rozwoju sportowego, osiągnięć i wyników.

Platforma Link2Sport zwiera również scentralizowany katalog wydarzeń i imprez sportowych. Zunifikowane bazy danych specjalistów sportowych, klubów, sklepów, punktów usługowych jak sale treningowe pozwalają w prosty sposób uzyskać informację na temat dostępnych lokalnie usług sportowych. Portal internetowy jest doskonałym medium komunikacji i współpracy pomiędzy fanami sportu a organizacjami społecznymi i komercyjnymi.

USŁUGI

Zakres usług ITligent wykorzystanych
przy realizacji i utrzymaniu projektu

Usługi analityczno
-konsultingowe

Dokumentacja
wdrożeniowa

Projektowanie
AI/UX

Projekty
graficzne

Wdrożenie
i integracja

Usługi
hostingowe

Obsługa
rozwojowa

TECHNOLOGIE

Zakres technologii ITligent wykorzystanych
przy realizacji i utrzymaniu projektu

Framework
Symfony 2 PHP

Wdrożenie
EDI/EDI fact

Integracja
z systemami informatycznymi

WRÓĆ DO PORTFOLIO